کاربرگرامی، باتشکر از انتخاب شما
 • تمام اطلاعات را کامل و معتبر وارد کنید
 • بعد از تکمیل این فرم، کد فعالسازی برای شما پیامک می شود
 • شماره ملی به عنوان نام کاربری شما لحاظ می گردد
 • شماره موبایل به عنوان کلمه عبور شما لحاظ می گردد
 • در صورت وارد کردن اطلاعات نامعتبر، حساب کاربری شما حذف میگردد

استاندارد

1.999.000 تومان

یک سال
 • پشتیبانی رایگان
 • 2 کاربر فعال
 • تعریف اطلاعات مقصدها
 • تعریف اطلاعات رانندگان
 • تعریف اطلاعات ماشین‌ها
 • تعریف اطلاعات کارمند
 • مدیریت سرویس‌های عادی
 • مدیریت سرویس‌های ثابت
 • مدیریت سرویس‌های دربستی
 • نگهداری سوابق خرید مسافرین
 • گزارش مسافرین
 • گزارش وضعیت فروش
 • مدیریت سطوح دسترسی
 • داشبورد عملکرد شرکت

اقتصادی

2.999.000 تومان

یک سال
 • پشتیبانی رایگان
 • 5 کاربر فعال
 • تعریف اطلاعات مقصدها
 • تعریف اطلاعات رانندگان
 • تعریف اطلاعات ماشین‌ها
 • تعریف اطلاعات کارمند
 • مدیریت سرویس‌های عادی
 • مدیریت سرویس‌های ثابت
 • مدیریت سرویس‌های دربستی
 • نگهداری سوابق خرید مسافرین
 • گزارش مسافرین
 • گزارش وضعیت فروش
 • مدیریت سطوح دسترسی
 • داشبورد عملکرد شرکت
 • گزارش عملکرد متصدیان فروش
 • گزارش عملکرد بازاریاب‌ها

تجاری

5.999.000 تومان

یک سال
 • پشتیبانی رایگان
 • 10 کاربر فعال
 • تعریف اطلاعات مقصدها
 • تعریف اطلاعات رانندگان
 • تعریف اطلاعات ماشین‌ها
 • تعریف اطلاعات کارمند
 • مدیریت سرویس‌های عادی
 • مدیریت سرویس‌های ثابت
 • مدیریت سرویس‌های دربستی
 • نگهداری سوابق خرید مسافرین
 • گزارش مسافرین
 • گزارش وضعیت فروش
 • مدیریت سطوح دسترسی
 • داشبورد عملکرد شرکت
 • گزارش عملکرد متصدیان فروش
 • گزارش عملکرد بازاریاب‌ها
 • تعریف حسابهای بانکی
 • مدیریت هزینه‌های شرکت
 • گزارش هزینه‌های شرکت
 • نمودار مقایسه درآمد و هزینه‌ها
فرم اطلاعات شرکت
captcha